Korzyści biznesowe

Jedno narzędzie

Live-Docs DMS jest jednym narzędziem, które umożliwia realizować wszystkie podstawowe opearcje na dokumentach w jednym miejscu, bez konieczności instalowania na komputerach użytkowników żadnego oprogramowania, poza standardową przeglądarką internetową.

Szybsze wyszukiwanie dokumentów

Dokumenty wgrywane do systemu są od razu widoczne dla wszystkich uprawnionych użytkowników. Faktura zeskanowana w Krakowie pojawi się na monitorze księgowej w Warszawie kilka sekund po zeskanowaniu.

Skalowalność i elastyczność

Konstrukcja systemu pozwala na uruchomienie usługi (SaaS) lub wdrożenie (On-Premises) z wymaganym zakresem funkcji w bardzo krótkim czasie. W miarę rozwoju działalności i rozwoju potrzeb system może być rozbudowywany o dodatkowe funkcjonalności i zasoby.

Scenariusz rezygnacji z usługi

W Live-Docs DMS istnieją mechanizmy umożliwiające szybkie pobranie wszystkich wgranych do niego plików w dowolnym momencie. Jeżeli właściciel kiedykolwiek podejmie decyzję o ich transferze do innego systemu nie poniesie w związku z tym dodatkowych kosztów.

Oszczędność przestrzeni biurowej

Wprowadzenie dokumentacji elektronicznej w miejsce papierowej istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnię przeznaczoną na przechowywanie dokumentów w tradycyjnej postaci. Prowadzi to do wymiernej redukcji kosztów działalności.