Funkcje systemu

Rodzaje i wersje dokumentów

 • Utwórz osobny profil dla każdego typu dokumentów (faktur, teczek osobowych itp.) i opisuj dokumenty atrybutami (data faktury, nazwisko, pesel, itp.) redukując do kilku sekund czas potrzebny na odnalezienie odpowiedniej pozycji.
 • Wgrywaj nowe wersje istniejących w systemie plików zachowując jednoczenśnie pełną historię zmian.
 • Opisuj indywidualnie dokumenty i opatruj je komentarzami

Profile, indeksy i treść

 • Zapisuj dokumenty w zdefiniowanych przez siebie profilach i przeglądaj przy użyciu trzy-poziomowego mechanizmu wyszukiwania:
  • po nazwie i dacie wgrania do systemu
  • po meta-danych opisujących dokument
  • po zawartości pliku
 • Przeszukuj zawartość dokumentów tekstowych (DOC, DOCX, RTF, TXT), arkuszy kalkulacyjnych (XLS, XLSX), plików PDF i wielu innych
 • Wysyłaj wybrane dokumenty na adres e-mail bezpośrednio z systemu

Retencja dokumentów

 • Ustal indywidualny okres retencji dla każdego typu dokumentów
 • Skonfiguruj automatyczne oznaczanie dokumentów według procedur obowiązujących w Twojej firmie
 • Utwórz własne etykiety post-retencyjne i wyszukuj dokumenty wg przydzielonych etykiet

Sesje, logi i historia

 • Sprawdź kto jest zalogowany do systemu i zakończ zdalnie wybraną sesję jeżeli wystąpi taka potrzeba
 • Sprawdzaj logi systemowe, kontroluj dostępne zasoby i monitoruj aktywność użytkowników
 • Analizuj historię odczytów i edycji wybranych dokumentów, w tym zawierających dane osobowe
 • Kontroluj dostęp do poszczególnych typów dokumentów tworząc zabezpieczone hasłem konta użytkowników i grupując je w działy odpowiadające tym w firmie (kadry, księgowość, itp.).
 • Decyduj kto może wyświetlać, edytować czy usuwać dokumenty z wybranych profili dzięki mechanizmowi przydzielania użytkownikom szczegółowych uprawnień do wybranych zasobów i funkcji.

Obsługa skanera i monitorowane foldery lokalne

 • Korzystaj z systemu z przeglądarki internetowej
 • Przenoś zawartość papierowych dokumentów bezpośrednio do Live-Dosc DMS przy użyciu dowolnego skanera zgodnego z TWAIN
 • Włącz monitorowanie wybranych folderów na dysku komputera aby automatycznie przesyłać pojawiające się w nich dokumenty do chmury
 • Używaj opcji 'Wyślij do' w menu kontekstowym Windows aby w prosty sposób wgrać je do system